OCTA apdrošināšana

Apdrošināšana

OCTA apdrošināšana vai obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana ir pazīstama katram autovadītājam. Šī apdrošināšana sedz tos izdevumus un zaudējumus ko jūs varat nodarīt trešajām personām vai mantai vadot savu apdrošināto automobili. Svarīgi ir saprast ka šī apdrošināšana nav izvēles iespēja, ja vēlaties pārvietoties ar automašīnu pa ielām, jums ir nepieciešams to apdrošināt. Ja izmantojat auto kam nav šīs apdrošināšanas, tad jūs pārkāpjat likumu.

OCTA polise

OCTA polise sedz tos izdevumus kas radušies apdrošinātās automašīnas dēļ. Zaudējumi var būt gan citai automašīnai gan gājējiem, gan pasažieriem tajā pašā transporta līdzeklī, arī mantai kas ir cietusi konkrētā auto dēļ. OCTA nesedz tos izdevumu kuri ir radušies automašīnai kuras vaina ir ceļu satiksmes negadījums.

Par OCTA apdrošināšanu

No OCTA polise ir iespējams saņemt atlīdzību dažādos gadījumos un dažādiem izdevumiem, tai skaitā arī morālā kaitējuma gadījumā. Pie šiem izdevumiem pieder gan ārstēšanās izdevumi gan citi medicīniskie pakalpojumi, arī kompensācijas apgādnieka nāves gadījumā. Arī rehabilitācija un citi, līdz izdevumi ir pieskaitāmi šai sarakstā, tāpat kā kompensācijas par morālajām traumām. Morālās kompensācijas ir iespējamas gan traumas rezultātā gan tuvinieka, piemēram vecāka, nāves gadījumā. Protams, transporta līdzeklim nodarītais kaitējums arī ietilpst šajā sarakstā. Par transporta līdzekli ir iespējams saņemt kompensāciju remonta veikšanai, arī ja auto nav atjaunojams, ir iespējams saņemt kompensāciju par tās vērtību. Arī evakuācijas pakalpojumu izmaksas var tikt atlīdzinātas. Tāpat ir arī ar citai mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību un arī ar videi radīto kaitējumu.

OCTA apdrošināšanas iestādes


Tā kā Latvijā ir vairākas apdrošināšanas iestādes kas piedāvā šo apdrošināšanas veidu, tad arī kompensāciju izmaksas notiek no šīm kompānijām. Tā iestāde kurā ir apdrošināts vainīgais automobilis arī sedz šos izdevumus.


Jau minēts, ka Latvijā ir daudz iestāžu kur ir iespējams saņemt OCTA apdrošināšanu, tāpēc ir jāsaka ka arī to cenas var nedaudz atšķirties, tomēr, cenu visvairāk ietekmē konkrētie kritēriji pēc kā tā tiek rēķināta. Šie faktori ir vairāki, gan automobiļa veids gan tā izmantošanas mērķis, protams pats vadītājs. Jaunajiem vadītājiem vai tiem, kas ir jau iekļuvuši vairākos negadījumos šī polise var izmaksāt pat daudz vairāk kā kādam citam. Taču šeit īpaši nekas nav maināms, jo šī polise ir nepieciešama katram.

Vai OCTA ir obligāta


Tā kā OCTA polise ir ar likumu noteikta kā obligāta, katram kurš izvēlas doties uz ceļa bez tās, ir jārēķinās ar iespējamo sodu. Tas var būt pat ļoti apjomīgs un var skart arī uzņēmuma vadītāju, ja auto ir uzņēmumā reģistrēts. Jāatceras arī tas, ka šī apdrošināšana nav tikai Latvijā, tā ir nepieciešama visā Eiropas Savienībā. Dodoties ārpus valsts, parūpējieties, lai nerastos liekas problēmas tik tālu no mājām.

Mēs zinām kompānijas:

BALTA

Baltijas apdrošināšanas nams

Baltikums

BALVA

BTA

Compensa Life

If

Gjensidige Baltic

ERGO

Seesam Latvia