KASKO apdrošināšana

Apdrošināšana

KASKO apdrošināšana ir katra autovadītāja brīva izvēle. Šī apdrošināšanas polise, atšķirībā no OCTA apdrošināšanas, nav obligāta, lai piedalītos ceļu satiksmē. Autovadītājs kurš izvēlas doties ceļā un vēlas nodrošināties arī situācijās kad var rasties ceļu satiksmes negadījums kurā viņš pats var būt vainojams vai var notikt kas cits, rasties zaudējumi viņam, var apdrošināt savu auto ar OCTA un papildus arī ar KASKO šādi saņemot nodrošinājumu visām situācijām.

KASKO apdrošināšana būt noderīga sekojošās situācijās:

  • Ja esat iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā kurā esat vainojams.
  • Ja ir noticis ugunsgrēks.
  • Zādzības vai laupīšanas gadījumā.
  • Auto pilnīgas iznīcības gadījumā.
  • Dabai nodarīta kaitējuma gadījumā.
  • Dabas stihiju iespaidā radušies zaudējumi.
  • Citu cilvēku nelikumīgas darbības rezultātā.

Kas ir KASKO apdrošināšana

Kā redzat, šī apdrošināšana var būt noderīga diezgan plašā situāciju lokā. Ja OCTA polise nodrošina otru pusi gadījumos kad esat vainojami zaudējumu radīšanā, tad KASKO ir tieši izstrādāta tā, lai sniegtu kompensāciju jums, lai kādi būtu apstākļi. Šī apdrošināšanas polise ir tāda pati kā jūsu dzīvības apdrošināšana, jums tā nav obligāti nepieciešama, bet ir daudz drošāk, ja jums tā tomēr ir.


KASKO polise nav brīvi pieejama pilnīgi visiem. Lielākajā daļā gadījumu, apdrošināšanas kompānijas nosaka maksimālo transporta līdzekļa vecumu līdz kuram ir iespējams izņemt KASKO apdrošināšanu. Vairumā gadījumu tie ir 8 gadi, bet var būt arī izņēmumi un var tikt pieņemts auto ar vairāk gadiem. Tāpat, ņemot KASKO jums ir iespēja izvēlēties teritoriju kurā tā darbosies, iespēja izvēlēties ir starp Latviju, Eiropas Savienību, Baltijas valstīm un NVS valstīm. Attiecīgi, izvēloties Baltijas valstu teritoriju, izbraucot no tās, teiksim un Poliju, KASKO vairs nesegs jūsu automašīnu.


Šīs polises cenas var būt ļoti dažādas, tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kā piemēram, automašīnas modelis, vecums, vērtība un vai vadītājs ir fiziska vai juridiska persona. Šo cenu ietekmē arī tādi faktori kā tas, kur šis transporta līdzeklis tiks izmantots, ir atšķirība vai to lietosiet ikdienas vajadzībām kā savu privāto auto vai ar to tiks pārvadāti pasažieri vai tiks darīts kas cits. Arī vadītāja apdrošināšanas vēsture ir ļoti nozīmīgs faktors kas tiek ņemts vērā nosakot šīs polises cenu, tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem.


Protams, ir arī gadījumi kad KASKO polise nespēs jums palīdzēt un kompensācija jums netiks izmaksāta. Šādi gadījumi var būt tad, ja esat izraisījis ceļu satiksmes negadījumu pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, piemēram, esat pamatīgi pārsniedzis braukšanas ātrumu vai esat bijis apreibinošo vielu iespaidā. Negadījums kurā esat vainojams var tikt segts, bet ne tad, ja šis negadījums ir izraisīts, varētu teikt, ar vainu pastiprinošiem apstākļiem.

Mēs zinām kompānijas:

BALTA

Baltijas apdrošināšanas nams

Baltikums

BALVA

BTA

Compensa Life

If

Gjensidige Baltic

ERGO

Seesam Latvia